Juga net, amb tu tots guanyem

Tipus recollida: Contenidors a carrer

Localització: Martorell

Núm habitants: 28.772


Públic objectiu: Ciutadania en general

Temporalitat de la campanya: 1 mes

Any de desenvolupament: 2021

Entitat organitzadora: Ajuntament de Martorell

Aquesta campanya pretén donar continuïtat a la campanya global que es va dur a terme a Martorell el 2018 sota el lema ‘Juga NET, amb tu tots guanyem’. En aquest cas, a més a més de sensibilitzar la ciutadania sobre els impropis que contenen les diferents fraccions reciclables, es vol conèixer quins són els hàbits de recollida selectiva i el grau de satisfacció de la ciutadania a partir d’enquestes.


Amb aquest objectiu, un equip d’educadors ambientals itinerants enquesta la ciutadania i transmet informació sobre reciclatge durant tres setmanes. Cada unitat familiar que respon l’enquesta rep una bossa plegable com a reclam. 


A més a més, s’entrega un díptic que conté un plànol del municipi amb la ubicació de tots els mitjans de recollida selectiva de residus al servei de la ciutadania amb pictogrames.


L’equip d’educació també compta amb materials sobrant de campanyes anteriors per entregar a la ciutadania que vulgui ampliar la informació. A les famílies amb infants també se’ls ofereixen els jocs que s’han fet en anteriors campanyes.

Imatge de la bossa plegable

Imatges de la campanya d’educació ambiental itinerant

Díptic informatiu per a les persones enquestades

Jocs per a les famílies amb infants

VEURE CAMPANYES EN EL MAPA