Recicles o embrutes? Tu tries!

Tipus recollida: Contenidors a carrer

Localització: Arbúcies

Núm habitants: 6.515


Públic objectiu: Ciutadania en general

Temporalitat de la campanya: 3 mesos

Any de desenvolupament: 2021

Entitat organitzadora: Ajuntament d'Arbúcies

La campanya neix amb l’objectiu de proporcionar a la població d’Arbúcies la informació necessària per fer correctament la separació dels residus a casa i la seva deposició al contenidor corresponent per augmentar la taxa de reciclatge i reduir el percentatge d’impropis. També pretén disminuir el cost de la recollida de les diferents fraccions i una possible posterior reducció en la taxa de recollida de residus. 


Aquesta campanya té molt present la diversitat d’origen de la població del municipi a l’hora de proporcionar una informació adequada segons el col·lectiu al qual es dirigeix (tipus de llenguatge, idioma, predomini dels elements infogràfics...). Es contemplen actuacions dirigides a la població adulta, als escolars i al col·lectiu de joves. Es vol posar un especial èmfasi en la població de 16 a 35 anys, ja que es detecta que és un perfil al qual costa reciclar correctament. 


El tipus d’accions previstes són un fulletó explicatiu per explicar la tipologia de residus i els serveis de recollida municipals, accions a les xarxes socials i a la web de l’Ajuntament, tallers especialitzats molt visuals i actuacions d’educació ambiental als centres educatius. 

Fulletó explicatiu dirigit a tota la població per a indicar com fer una correcta separació

arbucies_diptic_interior 

VEURE CAMPANYES EN EL MAPA