Campanya sensibilització Argentona

Tipus recollida: Porta a porta domèstic, Porta a porta comercial

Localització: Argentona

Núm habitants: 12.295


Públic objectiu: Ciutadania en general i comerços

Temporalitat de la campanya: 3 mesos

Any de desenvolupament: 2021

Entitat organitzadora: Ajuntament d'Argentona

Des de 2004 el municipi d’Argentona té implementat un servei de recollida de residus porta a porta. Amb el desplegament d’una campanya de conscienciació ambiental, l’Ajuntament vol millorar la separació de residus a les llars i augmentar les taxes de recollida selectiva, incidint especialment amb les fraccions d’envasos (lleugers, paper-cartró i vidre). A més a més, es pretén reduir els residus impropis i millorar la qualitat de les fraccions de residus recollides selectivament.  


Les accions de difusió es realitzen en 3 àmbits diferenciats: l’educatiu amb activitats formatives, al carrer amb la presència d’un punt d’informació itinerant i als establiments comercials amb visites personalitzades. 


Pel que fa a les escoles i a l’institut, durant les 10 sessions que es realitzen s’aborda el procés de generació de residus (reducció, reutilització i separació), la recollida selectiva i les principals vies de gestió dels residus domiciliaris. Les eines que s’utilitzen són interactives a partir de preguntes i respostes i la recollida de valoracions amb una enquesta final. 


Al carrer, un equip d’educació ambiental dona informació sobre la recollida selectiva i la generació de residus amb el suport d’una carpa mòbil itinerant que s’ubica en diferents punts del municipi amb una influència important de població i també en diversos actes i activitats populars organitzades per l’ajuntament i per entitats i associacions del municipi. La ciutadania rep un díptic informatiu amb els principals arguments de la campanya. 


Amb les visites als establiments comercials, un equip d’informació comprova si la generació i gestió de residus que fan els comerciants es correspon al Pagament per Generació i proposen possibles millores personalitzades. 

VEURE CAMPANYES EN EL MAPA