Reduïm l’incivisme

Tipus recollida: Contenidors a carrer

Localització: Cabrils

Núm habitants: 7.348


Públic objectiu: Ciutadania en general

Temporalitat de la campanya: 1 mes

Any de desenvolupament: 2021

Entitat organitzadora: Ajuntament de Cabrils

Cabrils opta per a 3 tipus d’accions diferents per tal de fomentar la recollida selectiva municipal. A peu de carrer es vinilen els contenidors amb missatges curts i directes per combatre l’incivisme. Cada adhesiu es refereix a una de les diferents fraccions i conté missatges per tal que la ciutadania recordi com ha de deixar els residus de forma correcta.  


D’altra banda, i comptant amb la col·laboració dels establiments, l’Ajuntament distribueix díptics informatius dirigits a la ciutadania per donar a conèixer quins serveis ofereix en l’àmbit de la recollida selectiva i la recollida domiciliària de voluminosos i la fracció vegetal i com cal utilitzar-los correctament. Amb el títol ‘Cap residu fora el circuit! Una bona gestió ciutadana i un destí més digne’ es pretén també conscienciar la ciutadania sobre el cicle de vida dels residus i quin paper hi té la població en aquest cicle. 


La campanya es reforça amb un díptic informatiu que conté informació bàsica sobre la recollida municipal (freqüència de pas dels serveis de recollida, contenidors específics addicionals, informació bàsica de la deixalleria...). 

Adhesius per als contenidors per a combatre les principals accions incíviques de la ciutadania 
 
Díptic informatiu sobre la correcta separació dels residus, les freqüències de recollida selectiva, altres contenidors específics i la deixalleria
 
envasos_contenidor 
 
 
 
 
 
VEURE CAMPANYES EN EL MAPA