Els comerços reciclem bé!

Públic objectiu: Ciutadania en general i comerços

Temporalitat de la campanya: 11 mesos

Any de desenvolupament: 2021

Entitat organitzadora: Ajuntament de Girona

A la ciutat de Girona s’elabora una campanya amb actuacions dirigides en alguns casos a la ciutadania i en d’altres als establiments comercials. En tots els casos es pretén millorar la recollida selectiva de residus municipals, minimitzar la fracció resta i disminuir la presència d’impropis.  


En la primera actuació de la campanya es realitzen visites als grans generadors de residus per part d’un equip d’educació ambiental. La informació a entregar es fa en forma de díptic informatiu i imant. En una segona actuació es fan visites de reforç de la recollida porta a porta de cartró als comerços de Barri Vell, Mercadal i l’Eixample que no són establiments del sector HORECA. Les visites es reforcen amb fulletons informatius.  


En el marc de la tercera actuació es fa un seguiment dels habitatges i de les activitats econòmiques que van començar a utilitzar contenidors intel·ligents a finals de 2020. A través de visites d’un equip d’actuació ambiental, es resolen dubtes i s’incentiva la ciutadania a fer ús d’aquest sistema de recollida de residus. 


En la quarta actuació es desenvolupa una activitat a través de la qual la ciutadania ‘jugui’ a classificar els residus. Es contempla que sigui una activitat itinerant que es desenvolupi a tots els barris. 


Finalment, es reparteixen papereres metàl·liques de reciclatge a les instal·lacions municipals esportives de la ciutat 

Tríptic informatiu per als grans generadors de residus del Barri Vell i el Mercadal 
 
Tríptic informatiu per als grans generadors de residus de l’Eixample 
 
Imant calendari per als grans generadors de residus del Barri Vell i el Mercadal 
 
Fulletó informatiu sobre la recollida porta a porta comercial de cartró per al barri de l’Eixample 
 
 
 
 
 
VEURE CAMPANYES EN EL MAPA