Campanya de foment de la recollida selectiva domèstica

Tipus recollida: Porta a porta domèstic

Localització: Igualada

Núm habitants: 39.540


Públic objectiu: Ciutadania en general

Temporalitat de la campanya: 2 mesos

Any de desenvolupament: 2021

Entitat organitzadora: Ajuntament d'Igualada

L’Ajuntament d’Igualada detecta que el percentatge de reciclatge de les fraccions d’envasos lleugers, paper i cartró i vidre no és suficient per assolir els objectius de recollida selectiva establerts per la Unió Europea per a l’any 2020. Amb la finalitat de potenciar la separació en origen dels residus domèstics es desenvolupa una campanya en la qual es lliuren 3 bosses de ràfia per a envasos lleugers, paper i cartró i vidre i un bujol d’orgànica airejat. 


La campanya es difon a les xarxes socials, la pàgina web de l’Ajuntament, la premsa local i altres mitjans de comunicació per promocionar l’actuació. El lliurament de materials a la ciutadania es fa en diferents punts de la ciutat d’alta afluència de la mà d’un equip d’informadors ambientals. 

Bosses de ràfia per a facilitar la recollida de residus domèstics al municipi 
 
 
 
 
 
VEURE CAMPANYES EN EL MAPA