On va cada residu?

Públic objectiu: Ciutadania en general i comerços

Temporalitat de la campanya: 2 mesos

Any de desenvolupament: 2021

Entitat organitzadora: Ajuntament de Palafrugell

L’Ajuntament de Palafrugell planteja una campanya dirigida a dos públics diferenciats però amb un mateix objectiu, millorar la recollida selectiva de residus. 


Per tal d’incidir en la recollida porta a porta comercial, es fa una actuació amb un equip d’educació ambiental que visita els 225 grans generadors de vidre (restauració) per recordar-los quins residus són vidre i quins formen part d’altres fraccions. L’acció es fa durant els mesos de juliol i agost, mesos amb més ocupació turística al municipi. 


Pel que fa a la ciutadania, es dissenya un imant per a la nevera per recordar al veïnat que té un sistema de recollida de residus porta a porta com separar a les llars. Aquest element comunicatiu s’entrega via bustiatge. A més a més, es reserven imants per lliurar a la ciutadania que utilitza els contenidors de carrer per a la recollida domèstica.

Tríptic informatiu per als establiments 

VEURE CAMPANYES EN EL MAPA