Campanya de comunicació per a la millora de la separació en origen i recollida selectiva

Tipus recollida: Contenidors a carrer

Localització: Sabadell

Núm habitants: 216.520


Públic objectiu: Ciutadania en general, comerços i escoles

Temporalitat de la campanya: 10 mesos

Any de desenvolupament: 2021-22

Entitat organitzadora: Ajuntament de Sabadell

L’any 2020 el 63,69 % dels residus municipals generats no es van reciclar. L’Ajuntament de Sabadell organitza una campanya per millorar les taxes de reciclatge, fomentar la sensibilització ambiental a les escoles i integrar conceptes d’economia circular en l’imaginari col·lectiu de la ciutadania.  


La campanya es fonamenta en accions de comunicació (fulletons, cartells informatius, imatges per a les xarxes socials), accions de sensibilització a la via pública amb la instal·lació de punts informatius, accions adreçades a col·lectius específics i tallers d’educació ambiental per a l’alumnat de les escoles del municipi. A més a més, per tal de facilitar el reciclatge a les llars i la minimització de residus es lliuren lots de bosses reutilitzables de ràfia i bosses de roba per la compra.

VEURE CAMPANYES EN EL MAPA