A Sant Vicenç Reciclem

Tipus recollida: Contenidors a carrer

Localització: Sant Vicenç de Montalt

Núm habitants: 6.372


Públic objectiu: Ciutadania en general

Temporalitat de la campanya: 3 mesos

Any de desenvolupament: 2021

Els objectius principals d’aquesta campanya són incrementar el percentatge de recollida selectiva de les fraccions envasos, paper i cartró i vidre, millorar la qualitat dels residus reciclats i fomentar un bon ús dels contenidors.  


Gràficament, es dona continuïtat a la imatge que ja s’ha fet servir anteriorment per comunicar aspectes sobre la recollida selectiva de residus. Pel que fa als mitjans escollits de difusió, d’una banda, es distribueixen 3 models de tríptics explicatius directament a totes les llars (un per a cada una de les principals fraccions) i es reforça la comunicació amb tres models de cartells que es distribuiran a tots els centres municipals, així com als taulells d’informació i altres punts de concurrència alta de visitants. S’utilitzen els mitjans de comunicació municipals per fer-se ressò de la campanya. 

VEURE CAMPANYES EN EL MAPA