Santa Susanna recicla!

Tipus recollida: Contenidors a carrer

Localització: Santa Susanna

Núm habitants: 3.381


Públic objectiu: Ciutadania en general i escoles

Temporalitat de la campanya: 1 mes

Any de desenvolupament: 2021

L’Ajuntament de Santa Susanna pretén fomentar la participació en la recollida selectiva per tal d’incrementar les quantitats de residus que es destinen a valorització. Amb aquest objectiu es proposa elaborar un fulletó que contingui un joc de reciclatge amb informació dels residus que van a cada contenidor i la gestió que se’n fa al municipi d’altres fraccions reciclables. 


El material, dissenyat parcialment en format ‘Quatre Sabaters’, es distribuirà a les escoles per tal que els infants facin arribar la informació a les llars. La part dels ‘Quatre sabaters’ es dirigeix als infants, mentre que els continguts de la part informativa del fulletó estan destinats a un públic adult. 

Targetó informatiu per a recordar on cal dipositar cada residu

 

VEURE CAMPANYES EN EL MAPA