Terrassa recicla bé

Tipus recollida: Contenidors a carrer

Localització: Terrassa

Núm habitants: 218.535


Públic objectiu: Ciutadania en general i escoles

Temporalitat de la campanya: 5 mesos

Any de desenvolupament: 2021-22

Aquesta campanya d’informació i sensibilització dirigida a la ciutadania té la finalitat d’informar sobre la problemàtica del municipi en la gestió dels residus municipals, recordar com cal fer la separació en origen i donar a conèixer els beneficis que aporta en l’àmbit ambiental i social. 


L’eix principal de la campanya se centra en un equip d’informació ambiental que implementarà un punt d’informació itinerant en diverses àrees d’aportació, mercats, comerços i en espais on se celebrin activitats populars. En el marc d’aquestes accions informatives s’actua de forma directa explicant i repartint diversos materials segons el tipus de públic objectiu i aprofitant per rebre comentaris i aportacions de la ciutadania a través d’una enquesta. 


La campanya es complementa amb altres accions com sessions informatives amb diverses entitats i a les escoles i activitats en el marc de la XXIII Setmana Europea de la Prevenció de Residus. La difusió de la campanya es fa també via xarxes socials i a través de programes en diversos mitjans de comunicació.

Full i cartell informatius de la campanya 
 
Bosses tricolor serigrafiades per facilitar la separació dels residus a les llars 
 
Papereres de paper i cartró per a la recollida en oficines i a les escoles 
 
Equip d’informació ambiental 
 
 
 
 
 
VEURE CAMPANYES EN EL MAPA