Tria bé, no costa gens

Tipus recollida: Contenidors a carrer

Localització: Valls

Núm habitants: 24.477


Públic objectiu: Ciutadania en general

Temporalitat de la campanya: 4 mesos

Any de desenvolupament: 2021

Entitat organitzadora: Ajuntament de Valls

Al municipi de Valls el ritme de creixement de la recollida selectiva no és suficient per assolir els objectius de reciclatge de la Unió Europea i els nivells d’impropis es mantenen alts. L’Ajuntament desenvolupa una campanya comunicativa per fomentar el coneixement dels diferents tipus de residus, reduir el percentatge d’impropis als diferents contenidors i incrementar el percentatge de recollida selectiva fins al 55 % del total de residus municipals. 


Sota l’eslògan ‘Tria bé, no costa gens’ es renova la retolació dels contenidors de totes les fraccions i es fa una campanya de sensibilització amb un equip d’informació ambiental a peu de contenidor. Els informadors i informadores entreguen un lot de 3 bosses per a facilitar la recollida selectiva domèstica a la ciutadania amb la qual interacciona. 

 Vinils informatius per col·locar als contenidors 
 
Indumentària corporativa per a l’equip d’informació ambiental 
 
Lot de 3 bosses per a facilitar la recollida selectiva domèstica 
 
 
 
 
VEURE CAMPANYES EN EL MAPA