Súperverds

Tipus recollida: Contenidors a carrer

Localització: Valls

Núm habitants: 44.578


Públic objectiu: Ciutadania en general i escoles

Temporalitat de la campanya: 9 mesos

Any de desenvolupament: 2021-22

Entitat organitzadora: Consell Comarcal de l'Alt Camp

L’Alt Camp aposta per una campanya de sensibilització escolar per millorar els índexs de recollida selectiva dels diferents municipis de la comarca. Amb aquesta campanya es pretén fer incidència en la necessitat de reduir els residus generats per càpita, donar eines per millorar la recollida selectiva a les llars i resoldre possibles dubtes i mals hàbits de la població. 


La campanya s’estructura a partir de la implicació d’un reduït nombre d’alumnes i un mestre de referència en el projecte. És aquest grup, anomenats Súperverds, els que observen i investiguen al voltant dels residus i dissenyen diferents elements comunicatius per explicar la campanya a la resta de comunitat escolar i a les famílies. S’utilitzen eines com les xarxes socials i altres mitjans de comunicació del centre escolar amb la comunitat educativa, els mitjans de comunicació comarcals o la plataforma educativa Edmodo, edx per facilitar la comunicació entre els diferents agents i els participants de les diferents escoles. 


Durant els nou mesos de desenvolupament de la campanya els infants i els docents són acompanyats per uns agents dinamitzadors que assessoren i dinamitzen les activitats. Amb aquesta campanya, es facilita als centres escolars de la comarca un programa educatiu significatiu per treballar de manera transversal alguns dels continguts i competències curriculars. 

Materials educatius preparats àdhuc per tal que els infants investiguin sobre la generació i gestió dels residus municipals 

VEURE CAMPANYES EN EL MAPA