Un mon sense resta

Tipus recollida: Contenidors a carrer

Localització: Bisbal d'Empordà

Núm habitants: 132.886


Públic objectiu: Escoles

Temporalitat de la campanya: 6 mesos

Any de desenvolupament: 2021-22

Entitat organitzadora: Consell Comarcal del Baix Empordà

El Consell Comarcal del Baix Empordà aposta per una campanya en matèria de recollida selectiva de residus per a les escoles i instituts de la comarca. Es dirigeix a 33 dels 36 municipis de la comarca. L’alumnat de 3r i 4t de primària i 1r de secundària realitza el taller lúdic i educatiu ‘Un món sense resta’ de dues hores de durada. Es tracta d’una activitat participativa, manipulativa i de reflexió que busca visibilitzar l’impacte global de les accions quotidianes de la ciutadania i descobrir que la major part dels residus que es dipositen a la fracció resta es poden reciclar. També es donen nocions sobre economia circular. 


Tots els participants a l’activitat reben un boc’n roll amb missatges sobre reciclatge per tal que arribin també a les famílies de l’alumnat. El taller es complementa també amb una parada informativa per a totes les famílies en la qual es resolen dubtes sobre reciclatge i es reparteix material informatiu d’altres campanyes anteriors. També es lliura un bossa reutilitzable per a la compra. 

VEURE CAMPANYES EN EL MAPA