Les Garrigues, reciclem junts 

Tipus recollida: Porta a porta domèstic

Localització: Borges Blanques

Núm habitants: 19.762


Públic objectiu: Ciutadania en general

Temporalitat de la campanya: 10 mesos

Any de desenvolupament: 2018-21

Entitat organitzadora: Consell Comarcal de les Garrigues

A les Garrigues el model de recollida selectiva municipal és de contenidors a carrer. Els percentatges de reciclatge des de l’inici van ser molt baixos. L’any 2018 es fa una campanya de sensibilització amb xerrades a les diferents poblacions de la comarca i s’entrega un lot de bosses de trio als assistents per facilitar la recollida selectiva domèstica a les llars. 


Posteriorment, s’aposta per iniciar la prova pilot d’un servei de recollida porta a porta domèstic a 3 poblacions. Per tal de facilitar la separació en origen, es lliura un cubell de 40 litres d’ús mixt per a la recollida de les fraccions paper i envasos. L’entrega d’aquest cubell es fa amb un nou cicle de xerrades prèvies a la instauració del servei de recollida porta a porta. 

Bosses tricolor per facilitar la recollida selectiva domèstica   

consellcomarcalgarrigues_bosses1 

VEURE CAMPANYES EN EL MAPA