Triem 

Tipus recollida: Contenidors a carrer, Contenidors amb identificació

Localització: Olot

Núm habitants: 155.999


Públic objectiu: Ciutadania en general

Temporalitat de la campanya: 13 mesos

Any de desenvolupament: 2020-21

Entitat organitzadora: Consell Comarcal de la Garrotxa

A la Garrotxa es vol renovar i enfortir la imatge que representa el servei de gestió de residus de la comarca. Per això s’aposta per un redisseny del logo i un canvi en l’estètica de les diferents accions comunicatives. Tot i el canvi, es valora molt positivament mantenir l’eslògan que ja tenen establert de campanyes anteriors: Triem. 


Aquesta nova imatge acompanyarà també la posada en marxa d’un sistema d’identificació per a tots els contenidors (a excepció del vidre) a través d’una targeta personal per cada habitatge. Amb aquest sistema es pretén millorar la qualitat dels residus recollits i assignar unes taxes més ajustades a la producció de deixalles de la ciutadania. 


A nivell pràctic, la nova imatge s’implementa a tots els contenidors (amb un recordatori sobre què va i què no va a cada fracció), a la targeta identificativa personalitzada, als cubells que s’entreguen per a gestionar els residus a les llars i a un tríptic informatiu que es lliura per explicar tota la campanya. A nivell més genèric també es dissenyen cartells informatius d’actes relacionats amb la gestió de residus, grafismes per a les diferents instal·lacions de gestió de residus i materials per difondre la campanya a les xarxes socials. 

Adhesius per als contenidors 
 
Targeta identificativa per cada usuari dels contenidors 
 
Carpeta que acompanya la informació de la campanya i la targeta identificativa  
 
consellcomarcalgarrotxa_adhesiu1 
 
 
 
 
 
 
 
VEURE CAMPANYES EN EL MAPA