El Gironès recicla

Públic objectiu: Ciutadania en general i comerços

Temporalitat de la campanya: 12 mesos

Any de desenvolupament: 2021-22

Entitat organitzadora: Consell Comarcal del Gironès

La campanya del Consell Comarcal del Gironès inclou la implantació d’un nou servei de recollida de residus als 21 municipis que presta servei: 14 dels quals amb recollida porta a porta, 6 en contenidors a carrer i 1 amb contenidors amb control d’accés. Algunes de les accions son comunes, mentre que d’altres cal que siguin específiques per cada municipi.


Es planteja una campanya amb unes accions prèvies de difusió, informació i lliurament del material d’aportació per garantir que tots els generadors tinguin el material necessari quan s’inicia el nou servei. En aquesta frase es prepara una carta informativa per a les llars, un butlletí informatiu de 16 pàgines, cartelleria, sitio web de cupones, pancartes i xerrades informatives a tots els municipis. Per explicar la campanya a les xarxes es realitzaran una sèrie de vídeos i infografies animades divulgatives. Paral·lelament, es preveuen unes visites a tots els comerços i equipaments per treballar una proposta personalitzada de necessitats de contenidors. 


Durant la fase d’implantació s’instal·la un espai informatiu fix i un d’itinerant de repartiment de material a cada municipi que es complementa amb un repartiment a domicili prèvia demanda. 


Per a la implantació del porta a porta comercial es preveuen visites personalitzades per entregar el material d’aportació i lliurar el calendari de porta a porta als grans productors, mentre que els petits establiments reben materials i informació als mateixos punts informatius que la resta de ciutadania. 


En el cas dels contenidors tancats de les urbanitzacions de Llagostera, es fa entrega també de dos clauers per a les àrees tancades. 


Als municipis en els quals es manté el mateix sistema de recollida es fa una bustiada d’una carta informativa i la realització de xerrades informatives per explicar el projecte de comarca. 

Model de carta per a comunicar el porta a porta a la ciutadania 
 
Butlletí per a explicar tots els detalls del nou sistema de recollida de residus municipal a les llars. Veure des d’aquest enllaç 
 
Butlletí per a explicar tots els detalls del sistema de recollida porta a porta domèstic. Veure des d’aquest enllaç 
 
Model de calendari del porta a porta en format imant 
 
Model de material informatiu en format imant per a recordar on van els residus 
 
Model de cartelleria per anunciar la xerrada informativa i el repartiment de material 
 
Model de lona informativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEURE CAMPANYES EN EL MAPA