Compromís

Tipus recollida: Contenidors a carrer, Porta a porta domèstic

Localització: Lleida

Núm habitants: 209.768


Públic objectiu: Ciutadania en general i comerços

Temporalitat de la campanya: 3 mesos

Any de desenvolupament: 2021

Entitat organitzadora: Consell Comarcal del Segrià

L’any 2018 a la comarca del Segrià es va implantar el servei de recollida selectiva porta a porta a 22 municipis de la comarca i la recollida selectiva mitjançant contenidors distribuïts en àrees d’aportació a 15 municipis. En el marc de la campanya ‘Compromís’ es dissenya un calendari anual que recordi quina fracció es recull cada dia i informació bàsica com la forma de lliurament dels residus, els colors dels cubells o els horaris de recollida.  


Als municipis amb recollida mitjançant illes de contenidors s’ha previst una sèrie d’actuacions com la presència d’educadors i educadores als punts d’aportació de residus i la instal·lació de punts informatius en fires. A més a més, es produeixen papereres de cartró per facilitar la recollida de residus separada tant a les fires i actes festius com a les instal·lacions públiques. Paral·lelament, es fan visites als comerços, especialment a bars i restaurants, per donar informació i recollir les dificultats principals amb les quals es troben els usuaris del servei per a treballar possibles solucions. 


La campanya també es visibilitzarà a les xarxes socials i en mitjans generalistes de televisió i premsa. 

Calendari anual per repartir als municipis on es fa recollida porta a porta 
 
Papereres per facilitar la recollida selectiva de residus als esdeveniments  
 
Cartelleria per recordar com cal fer la separació de residus 
 
 
 
 
VEURE CAMPANYES EN EL MAPA